اعطاء رایگان خطوط متناظر با شماره موبایل از اپراتور 50009

به اطلاع کلیه کاربران و نمایندگان میرساند خطوط متناظر از سرشماره 50009 بصورت رایگان واگذار میشود.

نمونه قابل ثبت : 00 00 900 5000 – 76 66 555 914 5000 و…

برای ثبت خطوط به منوی عملیات حساب > خرید شماره > سربرگ 50009 مراجعه نمائید.

 

خطوط تمامی اپراتور ها قابل ثبت میباشد!
برای ثبت خطوط ارائه تصویر کارت ملی و سند خط الزامی است!
ثبت خطوط 24 ساعت زمانبر خواهد بود !