کاربران و نمایندگان عزیز بر اساس جداول زیر متوانند از پنل خود اقدام به خرید خطوط اختصاصی نمایند.

برای خرید شماره میبایست به بخش عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمایند.

اطلاعات درج شده در سال 1397 معتبر بوده و در صورت تغییرات سریعا آپدیت میگردد.

 

لطفا به اطلاعات پایانی صفحه توجه بفرمائید.

 

خط اختصاصی چیست؟

خط اختصاصی به شماره ای گفته میشود که شما به وسیله آن میتوانید پیامک خود را به مخاطبین ارسال نمائید. این شماره ها دقیقا مشابه شماره سیم کارت هستند با این تفاوت که امکان تماس از آنها وجود ندارد و فقط امکان ارسال و دریافت پیامک وجود خواهد داشت.

شما نیز میتوانید با توجه به جداول زیر خط پیامکی انتخاب و ثبت نمائید و از آن در ارسال های خود استفاده نمائید.

 

 

اپراتور 1000 – شرکت رهیاب رایانه گستر

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

14 رقمی

انتخابی

27/000 تومان

28/000 تومان

غیر انتخابی

18/000 تومان

22/000 تومان

13 رقمی

انتخابی

64/000 تومان

64/000 تومان

غیر انتخابی

45/000 تومان

45/000 تومان

12 رقمی

انتخابی

120/000 تومان

120/000 تومان

غیر انتخابی

75/000 تومان

75/000 تومان

11 رقمی

انتخابی

240/000 تومان

240/000 تومان

غیر انتخابی

149/000 تومان

149/000 تومان

10 رقمی

انتخابی

340/000 تومان

340/000 تومان

غیر انتخابی

175/000 تومان

175/000 تومان

9 رقمی

انتخابی

395/000 تومان

395/000 تومان

غیر انتخابی

210/000 تومان

210/000 تومان

8 رقمی

انتخابی

585/000 تومان

585/000 تومان

غیر انتخابی

395/000 تومان

395/000 تومان

اپراتور 2000 – شرکت آتیه داده پرداز

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

12 رقمی

انتخابی

192/000 تومان

210/000 تومان

11 رقمی

انتخابی

336/000 تومان

255/000 تومان

10 رقمی

انتخابی

370/000 تومان

380/000 تومان

9 رقمی

انتخابی

670/000 تومان

680/000 تومان

8 رقمی

انتخابی

1/400/000 تومان

1/600/000 تومان

 

 

اپراتور 3000 – شرکت مگفا

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

14 رقمی

انتخابی

 20/000 تومان

25/000 تومان

12 رقمی

انتخابی

90/000 تومان

95/000 تومان

10 رقمی

انتخابی

110/000 تومان

115/000 تومان

 

 

اپراتور 50001 – شرکت رهیاب پیام گستران

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

15 رقمی

 انتخابی

رایگان

رایگان

14 رقمی

انتخابی

 رایگان

رایگان

13 رقمی

انتخابی

30/000 تومان

35/000 تومان

12 رقمی

انتخابی

42/000 تومان

48/000 تومان

11 رقمی

انتخابی

55/000 تومان

60/000 تومان

10 رقمی

انتخابی

70/000 تومان

75/000 تومان

9 رقمی

انتخابی

100/000 تومان

110/000 تومان

8 رقمی

انتخابی

از طریق تیکت استعلام شود

از طریق تیکت استعلام شود

 

 

اپراتور 50002 و 50005 – شرکت راهکار سرزمین هوشمند

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

14 رقمی

انتخابی

 رایگان

رایگان

13 رقمی

انتخابی

30/000 تومان

35/000 تومان

12 رقمی

انتخابی

42/000 تومان

48/000 تومان

11 رقمی

انتخابی

55/000 تومان

60/000 تومان

10 رقمی

انتخابی

70/000 تومان

75/000 تومان

9 رقمی

انتخابی

100/000 تومان

110/000 تومان

8 رقمی

انتخابی

از طریق تیکت استعلام شود

از طریق تیکت استعلام شود

 

 

اپراتور 50004 – شرکت ارمغان راه طلایی

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

14 رقمی

انتخابی

 6/000 تومان

10/000 تومان

13 رقمی

انتخابی

35/000 تومان

40/000 تومان

12 رقمی

انتخابی

45/000 تومان

50/000 تومان

11 رقمی

انتخابی

65/000 تومان

70/000 تومان

10 رقمی

انتخابی

98/000 تومان

110/000 تومان

9 رقمی

انتخابی

135/000 تومان

150/000 تومان

8 رقمی

انتخابی

از طریق تیکت استعلام شود

از طریق تیکت استعلام شود

 

 

اپراتور 50009 – شرکت رهیاب پیام گستران

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

14 رقمی

 متناظر

رایگان

رایگان

 

 

اپراتور خط ثابت 021 – 026 – شرکت آسانک

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

14 رقمی

متناظر

 5/000 تومان

6/000 تومان

 

 

خط ارسال ایمیل

تعداد ارقام + نوع خط

قیمت برای نمایندگان

قیمت برای کاربران

انتخابی

 4/000 تومان

6/000 تومان

 

 

تمامی خطوط پیامکی قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشد.
خطوط واگذار شده هزینه تمدید سالیانه ندارند.در صورت اعلام تمدید سالیانه از طرف اپراتور ها اطلاع رسانی خواهد شد
خطوط متناظر اپراتور 50009 میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.
خطوط متناظر خط ثابت میبایست مشابه خط ثابت کاربر باشد و ارائه قبض شماره الزامیست.
لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید.
درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.