یک خط اختصاصی رایگان برای کاربران نماینده ها

به اطلاع میرساند در جهت تشویق نمایندگان عزیز برای جذب کاربر ، به هر یک از کاربران جدید و قبلی آنان یک خط اختصاصی رایگان از اپراتور ۵۰۰۰ در نظر گرفته شده است.

 

برای ثبت این خطوط به بخش عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمائید!

این خطوط انتخابی بوده و باید به اسم خود کاربر ثبت گردد!

لطفا تمامی اطلاعات ثبت خط را بصورت دقیق و کامل پر نمائید!

نمایندگان عزیز میتوانند قیمت این خطوط را در بخش قیمت گذاری خطوط ۰ قرار دهند تا کاربران از پنل خود شماره خرید نمایند!

برای هر کاربر فقط یک خط امکان ثبت وجود دارد!