اضافه شدن دامنه جدید ippanel.net برای ورود مستقیم به پنل ها

به اطلاع میرساند دامنه ippanel.net برای ورود مستقیم به پنل به سامانه اضافه شده است.

از این دامنه متوانید در صورت ایجاد مشکل و یا بروز رسانی در سایت اصلی استفاده نمائید.