پنل های نمایندگی ippanel

ippanel.com , ippanel

 

شرح امکانات

نمایندگی سیلور

نمایندگی گلد

نمایندگی پلاس گلد

امکانات ارسال و دریافت پنل های کاربریدارددارددارد
نمایندگی ارشد  ippanel  , ippanel.comدارددارددارد
فعالیت با برند و آرم اختصاصیدارددارددارد
فعالیت با دامنه و صفحه لاگین اختصاصیدارددارددارد
ایجاد نامحدود کاربردارددارددارد
ایجاد نامحدود نماینده مشابهدارددارددارد
صفحه ثبت نام آنلایندارددارددارد
قیمت گذاری بر روی بسته هادارددارددارد
قیمت گذاری تعرفه پیامک کاربراندارددارددارد
واریز آنی سود به حساب نمایندهدارددارددارد
درگاه عمومی شارژ کاربراندارددارددارد
مشاهده و مدیریت تراکنش های کاربراندارددارددارد
اتصال ترمینال (درگاه) اختصاصی شما به پنلدارددارددارد
سیستم پشتیبانی و تیکتینگ کاربراندارددارددارد
مانیتورینگ پیامک های ارسالی کاربراندارددارددارد
مانیتورینگ پیامک های دریافتی کاربراندارددارددارد
مانیتورینگ مدارک ارسالی کاربراندارددارددارد
10 عدد خط رند عمومیدارددارددارد
2 خط خدماتی عمومی ( ارسال به بلک لیست)دارددارددارد
خط ارسال پیام سیم کارتی به بلک لیست (جدید)دارددارددارد
پشتیبانی تیکتی و تلفنی نمایندهدارددارددارد
*خرید و تبدیل سود های نماینده به نقد (جدید)دارددارددارد
خط اختصاصی 11 رقمی 5000نداردندارد1 عدد
خط اختصاصی 12 رقمی 5000ندارد1 عدد5 عدد
خط اختصاصی 13 رقمی 5000ندارد10 عدد100 عدد
خط اختصاصی 14 رقمی 5000ندارد100 عدد200 عدد
    خط اختصاصی 021 یا 026 (جدید)ندارد12 رقمی11 رقمی
         خط اختصاصی 14 رقمی 3000 (جدید)نداردندارد1 عدد
خط اختصاصی رایگان برای کاربران نمایندهنامحدودنامحدودنامحدود
خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر از اپراتور 5000دارددارددارد
تعرفه های ارسال
تعرفه ها پس از حذف 10 ریال مصوبه بشرح زیر میباشد
تعرفه ارسال اپراتور 50001 – 50009 – 50004120 ریال91 ریال90 ریال
ارسال سیم کارت به بلک لیست (سفارشی)101 ریال101 ریال
97 ریال
تعرفه ارسال اپراتور 1000 و 3000134 ریال102 ریال101 ریال
تعرفه ارسال اپراتور 2000154 ریال117 ریال116 ریال
تعرفه ارسال 50002-50005 وخط 2000135127 ریال96 ریال95 ریال
تعرفه ارسال اپراتور 021 و 026120 ریال91 ریال90 ریال
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی (بلک لیست)
160 ریال122 ریال121 ریال
تعرفه ارسال دکل ایرانسل127 ریال96 ریال101 ریال
تعرفه ارسال پیامک صوتی ( هر ثانیه)20 ریال16 ریال15 ریال
تعرفه ارسال ایمیل انبوه13 ریال10 ریال10 ریال
هزینه فعالسازی (با احتساب مالیات)99/000 تومان

رایگان

299/000 تومان

199/000 تومان

1/200/000 تومان

399/000 تومان

ثبت نام و سفارش  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام

به تعرفه های ارسال پیامک فقط مالیات اضافه خواهد شد !

پنل ها بصورت دائمی واگذار میگردد و در سالهای آتی هیچ گونه هزینه ای برای تمدید دریافت نمیگردد!

سود و شارژ های جمع شده در پنل نمایندگانی که درگاه اختصاصی ندارند ، خرید و معادل آن به حساب آنان واریز میگردد!

خطوط عمومی از اپراتور های 1000 – 50001 – 50004 – 50009 – 021 – 026 – 3000 – 50002 – 50005 میباشد!

خطوط هدیه واگذارشده از اپراتور 5000 – 021 یا 026 – 3000 میباشد!

دریافت پیامک بر روی پنل ها رایگان میباشد!