کادر مدیریتی سامانه پیام کوتاه:

مدیــر عـــامل : مهـدی اسـدزاده

سرپرست پشتیبانی: مهدی اسدزاده

مدیــر فنــــی: اشکـــان روزبــه

خطوط مجـازی: افسـانه شیـری

پشتیبانی تیکت1: آزیتـا افتخــاری

پشتیبانی تیکت2: ملیسا احمدی

پشتیبانی تیکت3: زهــرا کــریمی